دسته بندی

پیچ گوشتی

پیچ گوشتی یاکسون ستاره ای SCREW DRIVER YX368 * 1.2 3D
36% 3,100,000 1,990,000 ریال
1 عدد در انبار باقیست
پیچ گوشتی یاکسون SCREW DRIVER YX368 T1 3D
36% 3,100,000 1,990,000 ریال
1 عدد در انبار باقیست
پیچ گوشتی یاکسون ستاره ای SCREW DRIVER YX368 * 0.8 3D
33% 3,450,000 2,300,000 ریال
5 عدد در انبار باقیست
پیچ گوشتی یاکسون مدل YX - 387 - T6
32% 1,130,000 770,000 ریال
6 عدد در انبار باقیست
پیچ گوشتی یاکسون SCREW DRIVER مدل YX389 T2
31% 965,000 665,000 ریال
4 عدد در انبار باقیست